Na cestách buďte opatrní

Každá obecná samospráva v súčasnosti zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov na zabezpečenie základných samosprávnych činností. Ešte aj počasie a extrémne mrazy strpčujú život občanov ale aj obecnej samospráve. Nie je jednoduché v tejto situácii rozhodnúť či už je alebo ešte nie je ten správny čas na odhŕňanie snehu alebo na posyp miestnych komunikácií, či ešte bude snežiť a či finančné prostriedky na odhrn alebo na posyp nebudú vyhodené zbytočne. Ako starostka obce nepodceňujem túto situáciu, zaoberáme sa otázkou posypu zľadovatených častí ulíc v našej obci, sledujeme vývoj počasia a radíme sa aj s odborníkmi.

Chemický posypový materiál (soľ) pod mínus 8° C a viac je absolútne neúčinná, preto posypať týmto materiálom by bolo úplne zbytočné a neekonomické.

Inertný posypový materiál (drva) sa v extrémnych mrazoch na zľadovatených plochách neudrží, nakoľko posypový materiál prvé autá odhádžu z komunikácie a preto aj keby sa komunikácie posypali nepomohlo by to.

Niekedy sa používa na posyp aj piesok, ktorý sa však nedá použiť pri vysokých mrazoch, nakoľko sa v zamrznutom stave nedá nabrať .

Situácia je preto dosť problematická a aj prostredníctvom webovej stránky našej obce chcem poprosiť občanov o zvýšenú opatrnosť na cestách a chodníkoch. Tieto slová v týchto dňoch často znejú aj z televízie a rádií.

Chcem ubezpečiť občanov, že nie je mi ľahostajné ako to na našich cestách vyzerá. Zdravie a bezpečnosť občanov je prioritou pre mňa nielen ako starostu obce ale aj ako Vášho spoluobčana.  

Nová tanková cyklotrasaObec Trnovo na mape