Voľby do VÚC 2017.

 Na základe harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

 môžu politické strany doručovať oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie aj elektronicky.

  Elektronická adresa : trnovo@stonline.sk .

Nová tanková cyklotrasaObec Trnovo na mape