Komisie pri OcÚ

 Komisia pre verejný poriadok: predseda  PAVLOVIČ Peter, č.t. 0949 738 419

                                                        členovia    LUKACS Karol

                                                                           ROMANČÍK Marián

 Komisia pre životné prostredie: predseda  KAPUSTA Milan, č.t. 0948 124 591

                                                          členovia    KAPUSTA Miroslav

                                                                             KAPUSTOVÁ Martina

  Komisia pre prácu s mládežou a kultúru: predseda  BUOCIK Martin, č.t. 0903 326 194

                                                                            členovia    BELOVÁ Nataša

                                                                                               FĽAKOVÁ Adriana

  Komisia pre spoluprácu s DHZ: predseda  FĽAK Juraj, č.t. 0948 457 075

                                                           členovia    THOMKA Ľuboš

                                                                              ZÁBORSKÝ Ján

  Komisia finančná: predseda  BALKOVÁ Anna, č.t. 0918 283 662

                                   členovia    SMUTNÁ Marie

                                                      ZÁBORSKÝ Jozef Nová tanková cyklotrasaObec Trnovo na mape