Komisie pri OcÚ

 Komisia pre poriadok a životné prostredie: predseda  Anna Balková

                                                                          členovia    Roman Romančík

                                                                                           Milan Kapusta

   Komisia pre prácu s mládežou a kultúru: predseda  Ing. Nataša Belová

                                                                        členovia    Danica Fľaková   

                                                                                         Michaela Baran Pinčiarová       

  Komisia pre spoluprácu s DHZ: predseda  Miroslav Kapusta

                                                        členovia    Ján Lukáč

                                                                         Tibor Švec 

  Komisia na ochranu verejného záujmu: členovia  Ing. Nataša Belová

                                                                                     Roman RomančíkNová tanková cyklotrasaObec Trnovo na mape