Zverejňovanie dokumentov


 Faktúry  Zmluvy  Objednávky  VZN  Zápisnica  Uznesenie  Rozpočet  Stanovisko hlavného kontrolóra
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejneniaTyp dokumentu PrílohaIkona
Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane --- 2019-03-20 VZN PrílohaPDF
Emailová adresa pre voľby do EP v roku 2019 --- 2019-03-15 PrílohaPDF
Oznámenie o sadzbe poplatku za uloženie odpadu na skládke --- 2019-02-27 PrílohaPDF
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074ZA220036 --- 2019-02-27 PrílohaPDF
Zmluva o vytvorení webového sídla --- 2019-02-26 PrílohaPDF
Zmluva o prevádzke webového sídla --- 2019-02-26 PrílohaPDF
Zápisnica č.02/2019 --- 2019-02-26 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.02/2019 --- 2019-02-26 Uznesenie PrílohaPDF
Miestne poplatky za prenájom obecného majetku, obecných pozemkov a vyhlásenie v miestnom rozhlase --- 2019-02-26 PrílohaPDF
Voľba hlavného kontrolóra obce Trnovo --- 2019-02-22 PrílohaPDF
Zimné vykurovacie obdobie --- 2019-02-11 PrílohaPDF
Voľby do Európskeho parlamentu --- 2019-02-04 PrílohaPDF
Zapisovateľ volebnej komisie --- 2019-01-29 PrílohaPDF
Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu --- 2019-01-28 PrílohaPDF
Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu (grafické znázornenie) --- 2019-01-28 PrílohaPDF
Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu (tlačivo 1) --- 2019-01-28 PrílohaPDF
Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu (tlačivo 2) --- 2019-01-28 PrílohaPDF
Zápisnica č.01/2019 --- 2019-01-24 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.01/2019 --- 2019-01-24 Uznesenie PrílohaPDF
Voľby prezidenta SR --- 2019-01-11 PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 |    4 |    5 |    6 |    7 |    8 |    9 |    10 |    11 | Následujúca strana

Nová tanková cyklotrasaObec Trnovo na mape