Zverejňovanie dokumentov


 Faktúry  Zmluvy  Objednávky  VZN  Zápisnica  Uznesenie  Rozpočet  Stanovisko hlavného kontrolóra
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejneniaTyp dokumentu PrílohaIkona
Uznesenie č.09/2016 --- 2016-11-18 Uznesenie PrílohaPDF
Kúpna zmluva č.3/216 386,-EUR Eur 2016-11-03 Zmluva PrílohaPDF
Uznesenie č.08/2016 --- 2016-10-27 Uznesenie PrílohaPDF
Zápisnica č.08/2016 --- 2016-10-27 Zápisnica PrílohaPDF
Dodatok č.1 k DEUS --- 2016-10-18 Zmluva PrílohaPDF
Dodatok k zmluve o pripojení Slovak Telekom,a.s. --- 2016-10-18 Zmluva PrílohaPDF
Zápisnica č.07/2016 --- 2016-09-20 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.07/2016 --- 2016-09-20 Uznesenie PrílohaPDF
Zmluva o preprave žiakov. --- 2016-09-14 Zmluva PrílohaPDF
Faktúry --- 2016-09-05 Faktúra PrílohaPDF
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu. --- 2016-06-30 Zmluva PrílohaPDF
Zápisnica č.06/2016 --- 2016-06-28 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.06/2016 --- 2016-06-28 Uznesenie PrílohaPDF
VZN č.02/2016 o nakladaní s kom.odp. a drob.stav.odp. --- 2016-06-16 VZN PrílohaPDF
Uznesenie č.05/2016 --- 2016-06-16 Uznesenie PrílohaPDF
Zápisnica č.05/2016 --- 2016-06-16 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.04/2016 --- 2016-05-31 Uznesenie PrílohaPDF
Zápisnica č.04/2016 --- 2016-05-31 Zápisnica PrílohaPDF
Návrh VZN č.02/2016 o nakl.s kom.odpadom a drobným stav.odpadom --- 2016-05-31 VZN PrílohaPDF
Objednávka materiálu DPO. 1 999,70EUR Eur 2016-05-30 Objednávky PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 |    4 |    5 |    6 |    7 |    8 |    9 |    10 | Následujúca strana

Nová tanková cyklotrasaObec Trnovo na mape