Zverejňovanie dokumentov


 Faktúry  Zmluvy  Objednávky  VZN  Zápisnica  Uznesenie  Rozpočet  Stanovisko hlavného kontrolóra
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejneniaTyp dokumentu PrílohaIkona
Zápisnica č.05/2017 --- 2017-11-08 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.05/2017 --- 2017-11-08 Uznesenie PrílohaPDF
Návrh rozpočtu na roky 2018 až 2020. --- 2017-11-08 Rozpočet PrílohaPDF
Zápisnica č.04/2017 --- 2017-09-28 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.04/2017 --- 2017-09-28 Uznesenie PrílohaPDF
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu. --- 2017-09-27 Zmluva PrílohaPDF
Výzva na predloženie ponuky v zmasle §117 zákč.343/2015 na zákazku Udržiavacie práce na požiarnej zbrojnici obec Trnovo. --- 2017-09-13 PrílohaPDF
Výzva na zákazku Požiarna zbrojnica II. časť. --- 2017-09-13 PrílohaPDF
Výzva na predloženie ponuky v zmysle §117 zákona č.343/2015 na zákazku Udržiavacie stavebné práce na Dome smútku v obci Trnovo. --- 2017-09-13 PrílohaPDF
Koncesná zmluva - rozšírenie. --- 2017-06-30 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva č. 37326 o poskyt. dotácie od DPO SR. 3 000,- Eur Eur 2017-06-12 Zmluva PrílohaPDF
Záverečný účet obce Trnovo za rok 2016. --- 2017-06-01 Stanovisko hl. kontrolóra PrílohaPDF
Uznesenie č.03/2017 --- 2017-05-25 Uznesenie PrílohaPDF
Zápisnica č.03/2017 --- 2017-05-25 Zápisnica PrílohaPDF
Zápisnica č.02/2017 --- 2017-03-21 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.02/2017 --- 2017-03-21 Uznesenie PrílohaPDF
Záverečné stanovisko k stratégii IDS ŽSK: --- 2017-03-10 PrílohaPDF
Zápisnica č.01/2017 --- 2017-01-24 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.01/2017 --- 2017-01-24 Uznesenie PrílohaPDF
Dodatok č.02 ku kúpnej zmluve č.3/2016 --- 2017-01-24 PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 |    4 |    5 |    6 |    7 |    8 |    9 |    10 |    11 | Následujúca strana

Nová tanková cyklotrasaObec Trnovo na mape