Zverejňovanie dokumentov


 Faktúry  Zmluvy  Objednávky  VZN  Zápisnica  Uznesenie  Rozpočet  Stanovisko hlavného kontrolóra
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejneniaTyp dokumentu PrílohaIkona
VZN 03/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. --- 2016-01-29 VZN PrílohaPDF
Zápisnica č.01/2016 --- 2016-01-29 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.01/2016 --- 2016-01-29 Uznesenie PrílohaPDF
Faktúry 2015 --- 2016-01-25 Faktúra PrílohaPDF
Zmluva o zimnej údržbe. --- 2016-01-07 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o VO - Dom smútku. --- 2016-01-07 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o VO - Požiarna zbrojnica. --- 2016-01-07 Zmluva PrílohaPDF
Vývoz kom. odpadu rok 2016 --- 2016-01-05 PrílohaPDF
Uznesenie č.09/2015 --- 2015-12-16 Uznesenie PrílohaPDF
Zápisnica č.09.2015 --- 2015-12-16 Zápisnica PrílohaPDF
Dodatok č.3 k VZN č.22/2007 --- 2015-12-16 VZN PrílohaPDF
PHSR obce Trnovo-stratégia 2015 až 2020 --- 2015-12-16 PrílohaPDF
Správa audítora za rok 2013 --- 2015-12-14 PrílohaPDF
Správa audítora za rok 2014 --- 2015-12-14 PrílohaPDF
Rozpočet 2016 --- 2015-11-30 Rozpočet PrílohaPDF
Rozpočet 2016 --- 2015-11-30 Rozpočet PrílohaPDF
Zápisnica č.08/2015 --- 2015-11-26 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.08/2015 --- 2015-11-26 Uznesenie PrílohaPDF
Oznam o uzatvorení predajne. --- 2015-11-23 PrílohaPDF
Zápisnica č.07/2015 --- 2015-11-07 Zápisnica PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 |    4 |    5 |    6 |    7 |    8 |    9 | Následujúca strana

Nová tanková cyklotrasaObec Trnovo na mape