Zverejňovanie dokumentov


 Faktúry  Zmluvy  Objednávky  VZN  Zápisnica  Uznesenie  Rozpočet  Stanovisko hlavného kontrolóra
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejneniaTyp dokumentu PrílohaIkona
Uznesenie č.05/2016 --- 2016-06-16 Uznesenie PrílohaPDF
Zápisnica č.05/2016 --- 2016-06-16 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.04/2016 --- 2016-05-31 Uznesenie PrílohaPDF
Zápisnica č.04/2016 --- 2016-05-31 Zápisnica PrílohaPDF
Návrh VZN č.02/2016 o nakl.s kom.odpadom a drobným stav.odpadom --- 2016-05-31 VZN PrílohaPDF
Objednávka materiálu DPO. 1 999,70EUR Eur 2016-05-30 Objednávky PrílohaPDF
Zmluva o pridelení dotácie s DPO SR. --- 2016-04-15 Zmluva PrílohaPDF
Zápisnica č.03/2016 --- 2016-04-12 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.03/2016 --- 2016-04-12 Uznesenie PrílohaPDF
Zápisnica č.02/2016 --- 2016-03-01 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.02/2016 --- 2016-03-01 Uznesenie PrílohaPDF
VZN 03/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. --- 2016-01-29 VZN PrílohaPDF
Zápisnica č.01/2016 --- 2016-01-29 Zápisnica PrílohaPDF
Uznesenie č.01/2016 --- 2016-01-29 Uznesenie PrílohaPDF
Faktúry 2015 --- 2016-01-25 Faktúra PrílohaPDF
Zmluva o zimnej údržbe. --- 2016-01-07 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o VO - Dom smútku. --- 2016-01-07 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o VO - Požiarna zbrojnica. --- 2016-01-07 Zmluva PrílohaPDF
Vývoz kom. odpadu rok 2016 --- 2016-01-05 PrílohaPDF
Uznesenie č.09/2015 --- 2015-12-16 Uznesenie PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 |    4 |    5 |    6 |    7 |    8 |    9 |    10 |    11 | Následujúca strana

Nová tanková cyklotrasaObec Trnovo na mape