Zverejňovanie dokumentov


 Faktúry  Zmluvy  Objednávky  VZN  Zápisnica  Uznesenie  Rozpočet  Stanovisko hlavného kontrolóra
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejneniaTyp dokumentu PrílohaIkona
Zmluva s PPA. --- 2018-11-06 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o kúpe zariadenia. --- 2018-10-11 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu. --- 2017-09-27 Zmluva PrílohaPDF
Koncesná zmluva - rozšírenie. --- 2017-06-30 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva č. 37326 o poskyt. dotácie od DPO SR. 3 000,- Eur Eur 2017-06-12 Zmluva PrílohaPDF
Dodatok č.01 ku kúpnej zmluve č.3/2016 --- 2016-12-29 Zmluva PrílohaPDF
Kúpna zmluva - terasa pri KD. 1 870,- Eur Eur 2016-12-22 Zmluva PrílohaPDF
Kúpna zmluva č.3/216 386,-EUR Eur 2016-11-03 Zmluva PrílohaPDF
Dodatok k zmluve o pripojení Slovak Telekom,a.s. --- 2016-10-18 Zmluva PrílohaPDF
Dodatok č.1 k DEUS --- 2016-10-18 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o preprave žiakov. --- 2016-09-14 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o pridelení dotácie s DPO SR. --- 2016-04-15 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu. --- 2016-06-30 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o VO - Požiarna zbrojnica. --- 2016-01-07 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o VO - Dom smútku. --- 2016-01-07 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva o zimnej údržbe. --- 2016-01-07 Zmluva PrílohaPDF
Vykonávacia zmluva o zabezp. komunálnych služieb --- 2015-08-31 Zmluva PrílohaPDF
Vykonávacia zmluva o zabezp. komunálnych služieb --- 2015-08-31 Zmluva PrílohaPDF
Zmluva EKS --- 2015-03-11 Zmluva PrílohaPDF
Zmluvy. --- 0000-00-00 Zmluva PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 |    4 |    5 |    6 |    7 |    8 |    9 |    10 |    11 | Následujúca strana

Nová tanková cyklotrasaObec Trnovo na mape